Om Opentrailmap

Vad är Opentrailmap?

Opentrailmap är en karttjänst för människor som rör sig i naturen, särskilt avsedd för personer som rör sig till fots eller med cykel. Opentrailmap är uppdelad i två delar: en där man bidrar till att skapa en friluftskarta och en där användare kan publicera sina träningsrundor.

Friluftskartan gör det möjligt för användarna att överblicka stigar, se hur de hänger ihop och skapa sina egna träningsrundor och äventyr.

Bakgrund

Opentrailmap skapades för att göra det lättare att hitta nya stigar och samtidigt inspirera till träning. För att lättare kunna hitta i naturen är det viktigt att kunna se stigarna i ett sammanhang, och det är det som skiljer Opentrailmap från andra tjänster där man kan titta på träningsrundor.

Licens

Alla stigar, och tillhörande information, publiceras under en Creative Commons Attribution 2.5 License vilket gör det möjligt att fritt ladda ned, ändra och använda dem.

En annan mycket viktig del i Opentrailmap är öppenhet. Man behöver inte registrera sig hos oss för att kunna ta del av tjänsten. Det är bara de användare som vill lägga till eller redigera data som behöver registrera sig. Registrerade användare får även åtkomst till de personliga tjänsterna.

Tack

Först och främst vill jag tacka min flickvän. Utan hennes stöd och tålamod skulle jag aldrig kunnat genomföra detta lilla projekt. Sedan skulle jag även vilja tacka Lars som hjälper mig att hosta denna sida. Sist och inte minst vill jag tacka stigoteket.se för att jag får använda mig av deras GPS material.

CSS designen är gjord av styleshoute och är publicerad under en Creative Commons Attribution 2.5 License.